شرايط مزايده عمومي شماره  03-1401

شرايط پذیرش نمایندگی خدمات پس از فروش

بخشنامه های فروش

 

 
به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرودیزل خوش آمدید
 

صفحه اصلی > محصولات

تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو دیزل

کامیون WH L / LK 2624

محصول باري
کامیون WH L / LK 2624

کامیون WH L / LK 2624 (6x4) EURO 4 + DPF

کامیون WH L / LK 2624

کامیون WH L / LK 2624 (6x4) EURO 4 + DPF

کامیون WH L / LK 2624

کامیون WH L / LK 1924

محصول باري
کامیون WH L / LK 1924

کامیون WH L / LK 1924 (4x2) EURO 4 + DPF

کامیون WH L / LK 1924

کامیون WH L / LK 1924 (4x2) EURO 4 + DPF

کامیون WH L / LK 1924

کامیون بنز

محصول باري
کامیون بنز

EURO 4 + DPF

کامیون بنز

EURO 4 + DPF

کامیون بنز

کامیون کشنده فوتون Auman - H4 (4x2) EURO 4 + DPF

محصول باري
کامیون کشنده فوتون Auman - H4 (4x2) EURO 4 + DPF

EURO 4 + DPF

کامیون کشنده فوتون Auman - H4 (4x2) EURO 4 + DPF

EURO 4 + DPF

کامیون کشنده فوتون Auman - H4 (4x2) EURO 4 + DPF
   
 
ایران‌خودرودیزل در شبکه‌های اجتماعی
logo